Kopie van MagicTea09_MM20210612_3310_6460

Magic Tea voegt interactieve technologie toe aan het zetten en drinken van thee. Het helpt je om niet-alledaagse staten van geest zoals flow op te roepen. De interactieve kunstinstallatie brengt je in een andere mindset zodat je meer ruimte krijgt voor reflectie en betekenisgeving. Tijdens het theezetten wordt je hartslag en ademhaling gemeten. Deze data komt op verschillende manieren in de objecten op tafel tot leven.

ONTWERP #009 | BEWUSTER ETEN EN DRINKEN

DATA VAN EEN
THEERITUEEL

wie werkten er aan het project mee?

Danielle Roberts: kunstenaar, ontwerper, onderzoeker
Scott van Haastrecht: technische ondersteuning
Hans van Arken: technische ondersteuning
Alwin de Rooij: onderzoek
Michiel van Elk: onderzoek
Marcel Bastiaanse: onderzoek
Nicola Liberati: advies
± 60 Deelnemers aan experimenten
Caradt: lectoraat
Baltan Laboratories: residency
Witte Rook: residency
Gemeente Breda: subsidie

 
waar gaat het ontwerp over?

Magic Tea is een interactieve kunst installatie met als doel niet alledaagse staten van geest zoals flow op te roepen tijdens de alledaagse handeling van het zetten en drinken van thee. Dit gebeurd door de deelnemer in de juiste mindset te brengen met behulp van ritueel en interactieve technologie. De installatie bestaat uit drie delen: een tafel waarop de deelnemers theezetten, een schort dat diens hartslag en ademhaling meet en een kom waaruit men de thee drinkt.

De activiteit van het theezetten is opgedeeld in zes stappen: water tappen, water koken, thee spoelen, laten trekken, thee drinken en opruimen. Vooraf schrijft de deelnemer een vooruitblik en maakt kennis met de verschillende onderdelen. Achteraf schrijft men een reflectie. Een handleiding helpt de deelnemers bij het doorlopen van de stappen. Tijdens het theezetten worden de hartslag en ademhaling van de deelnemers gemeten. Deze data wordt op verschillende manieren in de objecten op de tafel gerepresenteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van licht, geluid en trilling. Experimenten met deelnemers suggereren dat theezetten met Magic een staat van flow en mogelijk mindfulness kan oproepen.

 
wat is er sindsdien mee gebeurD?

Het werk is ontwikkelt tijdens de master Crossover Creativity aan de HKU in 2020. Daarna is het ontwerp van de installatie steeds verder uitgewerkt en verfijnd. Met alle versies zijn experimenten en tests gedaan om te zien wat de effecten waren op de gebruiker. De installatie heeft nu haar definitieve staat bereikt. Dit najaar vindt een laatste experiment plaats waarin wordt onderzocht hoe de rol van de kunstenaar tijdens het theeritueel een positieve bijdrage kan leveren aan de ervaring. 

Roberts heeft in samenwerking met wetenschappers verschillende artikelen over het onderzoek geschreven. In september wordt één hiervan gepresenteerd tijdens het Extended Senses symposium in Londen.

 
 
waar ben je nu mee bezig?

Op het moment schrijft Roberts samen met diens promotoren van de universiteiten Tilburg en Leiden een PhD voorstel waarin het thema van Magic Tea verder wordt onderzocht. Centraal staat de vraag hoe interactieve technologie alternatieve staten van geest tijdens alledaagse handelingen kan bevorderen en welke invloed heeft dat op persoonlijk welzijn. De onderzoeksmethoden zullen zowel ontwerpend als experimenteel zijn. Doel is een interventie te ontwerpen die nog meer ingebed is in het dagelijks leven van de gebruiker. Het oproepen van alternatieve staten van geest staat centraal. Maar we zijn ook benieuwd welke effecten langdurig gebruik van de interventie heeft op het persoonlijk welzijn van de gebruiker.

Foto Credits: Massimiliano Murra