In de Van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West werken Cascoland en Humanitas DMH aan het ontwikkelen van een informele zorg-omgeving, ‘a community of care’. Lokale ondernemers zoals de kapper en de buurtkeuken kennen de buurt en horen vaak als eerste van de problemen van buurtbewoners. Zij ervaren vaak een drempel om ondersteuning te zoeken bij formele (zorg)organisaties. Maar er zijn nog meer mensen belangrijk in de wijk, wiens positie versterkt kan worden. Dit project legt daarom de focus op hen en de lokale ondernemers. Zij vormen de sleutel om mensen te helpen hun bezwaren, angsten en schaamte te overwinnen en hulp te zoeken voor hun vragen en problemen.

ONTWERP #008 | gebalanceerd leven

een gezonde buurt
begint bij ondernemers

wie werkten er aan het project mee?

Cascoland is een collectief van beeldend kunstenaars, ontwerpers, performers, architecten en academici. In het project ‘Een chronisch gezonde Van Deysselbuurt’ werken we samen met woningcorporatie Rochdale, Gemeente Amsterdam, buurtbewoners, buurtorganisaties en zorgverlener Humanitas DMH.

 
waar gaat het ontwerp over?

In na-oorlogse wijken in transitie, zoals de Van Deysselbuurt, zijn er, in tegenstelling tot de heersende opvattingen, grote informele netwerken. Er is een zeer actieve informele economie waarbij buurtbewoners voor elkaar kleding maken en repareren, voor elkaar koken en klussen, en er zijn veel lichaamsverzorgende dienstverleners zoals kappers en schoonheidsspecialisten. Door deze informele economie te faciliteren in bijvoorbeeld de Eendagszaak en de MaakZaken maak je ook het uitgebreide informele zorg netwerk in de buurt zichtbaar en nog toegankelijker voor buurtbewoners. Via hun ondernemingen blijken de Eendagszaak en MaakZaak ondernemers uiteenlopende gemeenschappen in de buurt aan zich te binden en een belangrijke informele zorg functie te vervullen waar buurtbewoners op een laagdrempelige manier en binnen een vertrouwde omgeving hun zorgen en hulpvragen informeel kwijt kunnen. De ondernemers blijken essentiële schakels tussen de formele zorgverleners en de moeilijker bereikbare zorgbehoevenden in de wijk. Juist de aandacht voor lokaal ondernemerschap én het zorgvraagstuk blijken hand in hand te gaan in de Van Deysselbuurt. Zie de film Schakels: http://cascoland.com/#/news/cascoland-dutch-design-week/

 
wat is er sindsdien mee gebeurD?

We zijn in 2018 gestart met de Eendagszaak en van daaruit is het project alleen maar gegroeid en kwamen de MaakZaken erbij. De Eendagszaak en de MaakZaken zijn nu broedplaatsen voor de invulling van de toekomstige Van Deysselstraat waarin buurtondernemerschap, kennisoverdracht en informele zorg die formele zorg ondersteunt vaste waardes worden. We werken zodoende nu al aan invulling van de winkelpanden in de straat en het versterken van het sociale weefsel voor de buurt van de toekomst.

 

waar ben je nu mee bezig?

Cascoland is op heel veel vlakken, nationaal en internationaal, actief. In Amsterdam werken we naast het Van Deysselproject aan de Fruittuin Van Moerkerken, een openbare boomgaard in publieke groene ruimte, die we onderhouden met buurtbewoners en vrijwilligers en waar ook onze studio en glazen werkkassen staan. We ontwerpen voor invulling van functioneel groen en voedselproductie in de wijk samen met buurtbewoners, en we werken aan hergebruik projecten. In het Vet!Lab produceren we kaarsen (de Vette Vlam!) en zepen van gebruikt frituurvet dat we centraal inzamelen, onze BroodVergister zet oud brood om in biogas waarop we nieuw brood kunnen bakken en in het project CascoConserven verwerken we voedseloverschotten van de markt tot prachtige ingemaakte buurtproducten. Daarnaast zijn we internationaal actief met onze Lab&Kitchen projecten waarbij we lokale voedselproducenten, boeren en wetenschappers samen brengen rond de keuken tafel om samen te koken en te proeven van lokaal geproduceerde producten en tegelijkertijd onze voedselsystemen en de invloed daarvan op onze ecosystemen te bespreken. Dat deden we tot nu toe al in Mexico, Madagascar en Colombia, het komende jaar gaan we naar India, en in Europa naar Lissabon, Freiburg en Athene, waar we samen met Europese universiteiten onze Lab&Kitchen inzetten als een instrument voor onderzoek naar lokale voedselsystemen. Art as a tool to make change happen!