SONY DSC

De kunst van het alleen-zijn als positieve benadering voor eenzaamheid. Authenticitijd is een tool met opdrachten die zinvolle, analoge alleen-tijd stimuleert. Het is een peer-to-peer tool, ontstaan in samenwerking met de negen jongvolwassenen, die ontwerper Diana Bentoh tien maanden lang heb gecoacht. Tijdens een co-creatiesessie hebben zij hun ervaringen met alleen-zijn omgezet in een opdracht die is opgenomen in de tool. Diana heeft ze ook laten brainstormen over een campagne voor Alleenzaam die ze in de toekomst hoopt te launchen, samen met een website en online community (#alleenzaam).

ONTWERP #007 | gebalanceerd leven

alleen is niet
altijd eenzaam

wie werkten er aan het project mee?

Meerdere interventies, waaronder interviews, een cultural probe, enquête, pilot, en co-creatiesessie hebben geleid tot de tool Authenticitijd. De tool is onderdeel van het onderzoek Alleenzaam, dat de positieve effecten van alleen-zijn belicht als tegenhanger van de negatieve connotatie omtrent eenzaamheid. In totaal zijn zo’n vierentachtig jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar betrokken geweest bij het project.

Negen jongvolwassenen van Breekjaar (een intensief tussenjaar voor persoonlijke ontwikkeling) hebben een specifieke bijdrage geleverd aan het ontwerp van de tool. Dit zijn Bodhi Hendriks, Ida Paasen, Janna van Lochem, Jem N., Jos Buxtorff, Marlou Westerhuis, Rebecca Gooijer, Sophie H. en Youp de Vries.

Ook docent HRM Jessica Bosman (Hogeschool Rotterdam) en de opleiding DBKV (Willem de Kooning Academie) hebben een rol in de gespeeld in het testen van het prototype. Daarnaast ben ik met meerdere experts en ervaringsdeskundigen in gesprek geweest over onderwerpen eenzaamheid, alleen-zijn en stilte.

 

waar gaat het ontwerp over?

Authenticitijd is een tool met opdrachten die zinvolle, analoge alleen-tijd stimuleert. Het is een peer-to-peer tool, ontstaan in samenwerking met de negen jongvolwassenen, die ik tien maanden lang heb gecoacht. Tijdens een co-creatiesessie hebben zij hun ervaringen met alleen-zijn omgezet in een opdracht die is opgenomen in de tool. Ik heb ze ook laten brainstormen over een campagne voor Alleenzaam die ik in de toekomst hoop te launchen, samen met een website en online community (#alleenzaam).

Momenteel bestaat Authenticitijd uit twintig opdrachten. Vier soorten alleen-tijdsbesteding, Bedenk-, Creatie-, Doe- en Ervaartijd, verwijzen naar de kennisgebieden Filosofie/Wetenschap, Kunst, Sport en Religie die filosoof René Gude (2016) in zijn Agoramodel uiteen heeft gezet. Het vergelijken van deze gebieden maakte duidelijk dat alleen-zijn vaak wordt opgezocht om tot zelfinzicht, inspiratie of ontwikkeling van vaardigheden te komen. Alleen-zijn leidt dus niet per definitie tot eenzaamheid, maar voegt juist kleur toe.

Het huidige prototype is in de laatste fase van het iteratieproces getest door negen tweedejaars studenten van de opleiding Beeldende Vorming aan de Willem de Kooning Academie.

 

wat is er sindsdien mee gebeurD?

Sinds het afstuderen heb ik alles bewust even stilgezet. Zo heb ik kunnen uitzoomen om vervolgens een nieuwe richting te bepalen. Eén en ander begint nu weer in beweging te komen.

 

In de tussentijd heb ik aan tafel gezeten met Minister Dijkgraaf en Staatssecretaris Uslü, tijdens hun bezoek aan HKU. Ik heb kort verteld over de tool en deze aan hen uitgereikt. Onlangs ben ik in gesprek gegaan met Gemeente Rotterdam, een onderwijsinstantie én welzijnsorganisatie die zich richt op preventie. Ook heb ik het onderzoek Alleenzaam onder de aandacht gebracht in de nieuwsbrief HKU Creating Cultures of Care (juli 2022).

 

waar ben je nu mee bezig

Momenteel bereid ik me voor op een werksessie op een Hogeschool in Doorn. Met als input het gedachtegoed van Alleenzaam leg ik vierentachtig studenten de vraag voor, na te denken over een opdracht die toegevoegd kan worden aan de tool. Uiteraard laat ik ze ook het alleen-zijn ervaren en bespreken we de positieve effecten ervan. Op de langere termijn wil ik verkennen hoe Alleenzaam en Authentcitijd een vaste plek kunnen krijgen binnen het curriculum van hun leerlijn Personal Development.

Verder ben ik de website verder aan het ontwikkelen, door een database toe te voegen met content voor jongvolwassenen over het onderwerp (artikelen, blogs, podcasts, films, boeken, liedjes, documentaires etc.). Hiermee hoop ik ze te inspireren vaker tijd in hun eigen gezelschap door te brengen en van daaruit zichzelf beter te leren kennen en uiten.