Het project Robotstories onderzoekt welke (nieuwe) maakstrategieën en -methoden we kunnen inzetten om een betekenisvolle interactie te creëren tussen mens en robot. We denken dat verhalen daarin belangrijk zijn, en dat verhalende en theatrale technieken kunnen bijdragen aan een meer bezielde en waardevolle ervaring.

 

ONTWERP #004 | gelukkig oud worden

robot
stories

wie werkten er aan het project mee?

Annemieke Dannenberg, Bente van Pinxteren, Debbie Straver, Frank Tazelaar, Jorrit Thijn, Joyce Vlaming, Koen Hinderiks, Lissete van Dijk, Maaike Mul, Max Hermens, Mike Ligthart, Nirav Christophe, Noortje Kessels, Patti Meijdam, Sam Theunissen, Saskia Hoogkamer, Willem Sleddens, Yentl van Stokkum en 7 Deelnemers

 
waar gaat het ontwerp over?

Het project Robotstories onderzoekt welke (nieuwe) maakstrategieën en -methoden we kunnen inzetten om een betekenisvolle interactie te creëren tussen mens en robot. We denken dat verhalen daarin belangrijk zijn, en dat verhalende en theatrale technieken kunnen bijdragen aan een meer bezielde en waardevolle ervaring.

Een collectief van auteurs, interaction designers, zorgmedewerkers en onderzoekers werken samen met een sociale robot en de deelnemers om tot de gewenste betekenisvolle interactie te komen. Een transdisciplinair en co-creatief proces met vele uitdagingen en onvermoede cadeaus

 

wat is er sindsdien mee gebeurD?

Inmiddels hebben we verschillende projecten onder de noemer ‘Robotstories’ kunnen realiseren. Met kinderen in de basisschoolleeftijd, gewoon op school of in een ziekenhuis. En nu dus met mensen die een eerste fase dementie hebben. Telkens leren we meer over hoe we de interactie tussen mens en robot beter kunnen vormgeven, en hoe onze co-creatie nog vruchtbaarder kan worden. Van onze zorgpartners hebben we nu heel concrete wensen gehoord over contexten waarin zij de sociale robot zouden willen inzetten. Ons volgende project gaat de mogelijkheden daarvoor verder verkennen. Een robot die komt logeren en dus voor langere tijd geloofwaardig een betekenisvolle interactie moet kunnen bieden, bijvoorbeeld. Of een robot die aanschuift bij de dagbesteding, als assistent van een zorgmedewerker en gezellig kan mee keuvelen. Toekomstdromen waar we nu heel concreet naartoe gaan werken

 

 
waar ben je nu mee bezig?

We zijn het volgende nieuwe project aan het opstarten onder de noemer Robotstories, hopelijk met dezelfde partners en een paar nieuwe. Zelf ben ik op dit moment in gesprek met Koen Hindriks (hoogleraar Social AI aan de VU, partner in Robotstories) over een promotievoorstel dat voortkomt uit Robotstories. En iets geheel anders: In oktober 2022 speelt mijn voorstelling Quand 3 op het SPRING autumn festival in Utrecht.

Foto Credits: