Samenwerking is de echte innovatie! 

Alle organisaties in de Health Hub Utrecht hebben ieder een maatschappelijke opdracht: medisch, sociaal, economisch en ruimtelijk. Besturen en professionals van Health Hub Utrecht partners zijn echter sterk gemotiveerd om hun kennis en kunde te bundelen,  zodat zij inwoners, cliënten en patiënten  kunnen ondersteunen bij een gezond en gelukkig leven. 

Daartoe hebben zij een zestal coalities gevormd: de beste eerste duizend dagen voor kinderen, sterkere mentale weerbaarheid voor jongeren, langer zelfstandig gezond voor ouderen, een gezonde leefomgeving, een aantrekkelijke arbeidsmarkt en een versnelde digitale transformatie.

Sluit je ook aan met je organisatie?

hhu Coalitie 'mentale weerbaarheid jongeren'

Veel jeugdhulpvragen raken aan bredere maatschappelijke problemen die de mentale weerbaarheid van jongeren en hun ouders beïnvloeden

Utrecht is een regio met verhoudingsgewijs veel jongeren. Ze maken elf procent van het inwonertal van de HHU-gemeenten uit en groeien op, studeren of werken in onze regio. Volgens voorlopige cijfers van het CBS krijgt gemiddeld één op de tien jongeren in regio Utrecht jeugdhulp. Veel van hun hulpvragen raken aan bredere maatschappelijke problemen die de mentale weerbaarheid van jongeren en hun ouders beïnvloeden. Bijvoorbeeld de druk vanuit de omgeving om te presteren. Of andersom: de lage verwachtingen die de samenleving van sommige groepen jongeren heeft en zo een gebrek aan toekomstperspectief en mentaal welzijn met zich meebrengen.

Iedere gemeente heeft zo zijn eigen beleid voor mentale weerbaarheid. Door hierover uit te wisselen en sommige vraagstukken samen op te pakken verwachten partners nog veel te kunnen ontdekken. Daarom vormen lokale aanpakken het startpunt voor de regionale samenwerking. Andere kenmerken van deze samenwerking zijn: een belangrijke rol voor onderwijs, studenten, andere jongeren en designprincipes zijn de kenmerken van de regionale aanpak. Health Hub Utrecht wil aansluiten bij landelijke initiatieven, zoals de Denktank Mentale Vooruitgang van Jeugd & Gezin. Ook wil men onderzoeken welke digitale tools kunnen bijdragen aan een grotere mentale veerkracht van jongeren. 

Iedere gemeente heeft zo zijn eigen beleid voor mentale weerbaarheid. Daarom vormen lokale aanpakken het startpunt voor de regionale samenwerking binnen onze coalitie

marian dobbe

trekker coalitie mentale weerbaarheid,
directeur-bestuurder KOOS Utrecht

Vleuten Versterkt

In Vleuten startten de regionale partners met een zoektocht naar hoe in de wijk iets kan worden gedaan aan de prestatiedruk die jongeren ervaren. Jongeren, ouders en professionals uit zorg, welzijn en onderwijs brengen in kaart hoe prestatiedruk werkt. Op welke leeftijdsgroep moet de focus worden gelegd? Er zijn gesprekken, interviews en observaties in de praktijk en literatuuronderzoek. Door de opbrengsten hiervan te analyseren en de conclusies steeds te toetsen bij relevante betrokkenen werkt Health Hub Utrecht toe naar nieuwe inzichten. Zijn er dingen die jongeren en de mensen om hen heen anders kunnen doen?

 

Denkles

Denkles is een digitale tool die ouders van jonge kinderen ondersteunt om minder in hun hoofd te zitten. Onder de noemer De Krijtclub werkte een multidisciplinair team in Utrecht aan de vernieuwing en vereenvoudiging van het systeem rond ouders met jonge kinderen. Een van de oplossingen die men aan de hand van een design thinking-proces vond is Denkles. De beoogde vervolgstappen zijn: bouwen, testen en ervaringen op doen. En leren hoe een digitale tool preventief kan worden ingezet, ook bij andere doelgroepen en andere problematiek.

 

Utrecht in de metaverse

Jongeren groeien op in een wereld waarin social media, apps en digitaal contact leggen de normaalste zaak van de wereld zijn. Deze ontwikkeling gaat door. Wat betekent dit voor de manier waarop het sociaal domein contact maakt en zorg verleent aan jongeren? Health Hubpartners zoeken samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen om te experimenteren en praktische lessen te leren.

 

Cloudfuel Mindcraft

Spellen voor kinderen en jongeren die draaien om mentale weerbaarheid, ontwikkeld door studenten van de HKU, dat is Cloudfuel Mindcraft. Health Hubpartners willen deze spellen testen en evalueren en in de volgende fase van het innovatietraject brengen. Ook zoeken zij verdere samenwerking met HKU-studenten.

in deze coalitie werken de volgende health hub partners samen

Gemeente Vijfheerenlanden
Provincie Utrecht
Universiteit Utrecht
Hogeschool Utrecht
Lokalis
Koos Utrecht

Daarnaast werken mee
EZK
Garage 2020

bekijk hier ook de plannen van de andere vijf health hub utrecht coalities

Empty wheelchair parked in hospital. Health care and insurance concept.

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht