Samenwerking is de echte innovatie! 

Alle organisaties in de Health Hub Utrecht hebben ieder een maatschappelijke opdracht: medisch, sociaal, economisch en ruimtelijk. Besturen en professionals van Health Hub Utrecht partners zijn echter sterk gemotiveerd om hun kennis en kunde te bundelen,  zodat zij inwoners, cliënten en patiënten  kunnen ondersteunen bij een gezond en gelukkig leven. 

Daartoe hebben zij een zestal coalities gevormd: de beste eerste duizend dagen voor kinderen, sterkere mentale weerbaarheid voor jongeren, langer zelfstandig gezond voor ouderen, een gezonde leefomgeving, een aantrekkelijke arbeidsmarkt en een versnelde digitale transformatie.

Sluit je ook aan met je organisatie?

coalitie 'langer gezond zelfstandig thuis'

door de toenemende vergrijzing is er ook een toename van mensen met een chronische aandoening

Het aandeel 65-plussers in de Nederlandse bevolking stijgt van twintig procent eind 2020 naar vijfentwintig procent rond 2040. Met het welbevinden en de ervaren gezondheid van veel ouderen in de regio Utrecht gaat het goed, laat recent onderzoek zien. Maar door de toenemende vergrijzing is er ook een toename van mensen met een chronische aandoening. Bijna de helft van de inwoners van 65 jaar en ouders in de regio heeft één of meer langdurige ziekten of aandoeningen.

Daarnaast bestaan er grote verschillen in gezondheid tussen bepaalde groepen. Mensen die leven in armoede of met een lager opleidingsniveau of een niet-westerse achtergrond, hebben vaak een minder gezonde levensverwachting. Dat is te zien aan cijfers over overgewicht, roken en de leeftijd waarop men overlijdt. Daarom zet Health Hub Utrecht in op gezondheid in plaats van ziekte, en richten de partners zich op ouderen in een kwetsbare positie.

Met het welbevinden en de ervaren gezondheid van veel ouderen in de regio Utrecht gaat het goed, laat recent onderzoek zien. Maar daarnaast bestaan er te grote verschillen in gezondheid tussen bepaalde groepen.

nicolette rigter

trekker coalitie langer gezond zelfstandig,
directeur GGDrU

Valpreventie

Het op grote schaal uitvoeren van effectieve valpreventieactiviteiten voor ouderen is essentieel voor de zelfredzaamheid, het langer thuis wonen en de kwaliteit van leven van ouderen. Daarnaast verlicht het de druk op de zorg. Iedere gemeente ontwikkelt in het kader van de recente SPUK-regeling valrisico-inschattingen en -preventieprogramma’s. Health Hub-partners wisselen uit over de door hun ontwikkelde aanpakken om elkaar te inspireren en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Verder wordt er onderzocht met welke regionale partners de samenwerking kan worden gezocht rondom data, signaleren en doorverwijzen naar valpreventieprogramma’s.

 
Dementie

In deze programmalijn ligt het accent op preventie van dementie. Activiteiten zijn gericht op een actief brein, voldoende bewegen, gezond eten en stoppen met roken. Een voorbeeld is de campagne ‘We zijn zelf het medicijn’. De focus ligt op ouderen met een verhoogd risico op dementie, zoals niet-westerse migranten, inwoners met een lage sociaaleconomische status en op de omgeving van mensen met dementie, zoals mantelzorgers.

in deze coalitie werken de volgende health hub partners samen

Gemeente Utrecht
Gemeente Stichtse Vecht
Huisartsen Utrecht Stad
Creatieve Coalitie voor Gezondheid

 

Daarnaast werken mee
GGDrU
Zilveren Kruis
RegioZorgNu
Gemeente Amersfoort

bekijk hier ook de plannen van de andere vijf health hub utrecht coalities

Empty wheelchair parked in hospital. Health care and insurance concept.

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht