Samenwerking is de echte innovatie! 

Alle organisaties in de Health Hub Utrecht hebben ieder een maatschappelijke opdracht: medisch, sociaal, economisch en ruimtelijk. Besturen en professionals van Health Hub Utrecht partners zijn echter sterk gemotiveerd om hun kennis en kunde te bundelen,  zodat zij inwoners, cliënten en patiënten  kunnen ondersteunen bij een gezond en gelukkig leven. 

Daartoe hebben zij een zestal coalities gevormd: de beste eerste duizend dagen voor kinderen, sterkere mentale weerbaarheid voor jongeren, langer zelfstandig gezond voor ouderen, een gezonde leefomgeving, een aantrekkelijke arbeidsmarkt en een versnelde digitale transformatie.

Sluit je ook aan met je organisatie?

coalitie 'gezonde leefomgeving'

de regio utrecht groeit sterk en daar hoort een gezonde leefomgeving bij: fysiek en sociaal

De regio Utrecht groeit sterk en staat voor grote opgaven zoals klimaatadaptatie, woningbouw, en transities van energie, voedsel en mobiliteit. Dat alles in een schaarse ruimte die gelijktijdig de leefomgeving van veel mensen is. De huidige leefomgeving is voor veel mensen verre van gezond. Denk hierbij aan het ontbreken van rustige (groene) plekken, de verleiding van een ongezond voedselaanbod en een inrichting die niet uitnodigt tot bewegen. In de ruimtelijke programmering zijn sociale en fysieke programma’s niet goed op elkaar aangesloten.

Health Hub Utrecht wil een goede samenwerking tussen het fysieke en sociale domein bewerkstelligen. In veel gemeenten is dit nog geen vanzelfsprekendheid. Samen met inwoners en professionals gaan de partners oplossingen voor een gezonde leefomgeving ontwikkelen en testen, die aansluiten bij de wensen van bewoners. Ook willen de partners monitoren en weten ‘wat werkt’. Deze zinnen (Volgens tm domein gemaakt) graag vervangen door:

Volgens de onderstaande lijnen gaan Health Hub Utrecht partners aan de slag in bestaande buurten waar vragen en uitdagingen liggen op het gebied van gezonde leefomgeving en dan met name op de raakvlakken tussen het fysieke en sociale domein. Voorbeelden zijn de Betere Buurten projecten,de wijk Doorslag in de Nieuwegein en de wijk Cartesius in Utrecht. Met de opgedane kennis uit deze wijken wordt een samenhangende programmering voor het fysieke en sociale domein gemaakt.

De huidige leefomgeving is voor veel mensen verre van gezond.  In de ruimtelijke programmering zijn sociale en fysieke programma’s niet goed op elkaar aangesloten.

cyrille krul

trekker coalitie gezonde leefomgeving,
directeur kenniscentrum Gezond Stedelijk Leven, HU

liesbeth van holten

trekker coalitie gezonde leefomgeving,
publiek ondernemer Provindcie Utrecht

Actiegericht en participatief onderzoek

Health Hub-partners ontwikkelen een gezamenlijk denkkader en een kwalitatieve en kwantitatieve aanpak rond de relatie fysiek en sociaal in buurten en wijken.

 

Iteratief testen en prototypen van ruimtelijke en andere interventies

Met studenten, inwoners en professionals worden nieuwe interventies voor een gezonde leefomgeving doorontwikkeld. Dit resulteert in een menukaart voor mogelijke interventies n werkwijzen en bewezen toepassingen.

 

Health Hub-expertteam

Er komt een beschikbare groep HHU-professionals voor ondersteuning bij vraagstukken uit buurten en wijken rond programmering voor een gezonde leefomgeving.

 

Monitoring, evalueren en leren

Inzichten in wat wel en niet werkt worden geregistreerd en gedeeld. Er komt een aanpak voor participatief monitoren ten aanzien van een gezonde leefomgeving in buurten en wijken. Ook werken de partners aan een set indicatoren aan de hand waarvan zij evalueren en het opschalingspotentieel benoemen.

in deze coalitie werken de volgende health hub partners samen

Gemeente Nieuwegein
Provincie Utrecht
Universiteit Utrecht
Hogeschool Utrecht
UMC Utrecht

bekijk hier ook de plannen van de andere vijf health hub utrecht coalities

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht