Samenwerking is de echte innovatie! 

Alle organisaties in de Health Hub Utrecht hebben ieder een maatschappelijke opdracht: medisch, sociaal, economisch en ruimtelijk. Besturen en professionals van Health Hub Utrecht partners zijn echter sterk gemotiveerd om hun kennis en kunde te bundelen,  zodat zij inwoners, cliënten en patiënten  kunnen ondersteunen bij een gezond en gelukkig leven. 

Daartoe hebben zij een zestal coalities gevormd: de beste eerste duizend dagen voor kinderen, sterkere mentale weerbaarheid voor jongeren, langer zelfstandig gezond voor ouderen, een gezonde leefomgeving, een aantrekkelijke arbeidsmarkt en een versnelde digitale transformatie.

Sluit je ook aan met je organisatie?

coalitie 'de beste eerste duizend dagen voor kinderen'

Ieder kind verdient een kansrijke start van het leven

Ieder kind verdient een kansrijke start van het leven. Elk jaar hebben ruim 2200 kinderen in de regio Utrecht een valse start door de omstandigheden waarin ze opgroeien. Een slechte start in de eerste duizend dagen heeft een levenslang effect op de fysieke en de mentale gezondheid. En daarmee de kansen op school, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Health Hub Utrecht wil de mogelijkheden voor (aanstaande) ouders vergroten om hun kinderen een kansrijke start te geven. Met drie programmalijnen en bij behorende projecten sluiten ze aan bij het landelijke beleid rond Kansrijke Start. Zij richten zich op thema’s waar juist het regionale netwerk een meerwaarde kan leveren. De plannen zijn opgesteld in een variant die zonder extra middelen realiseerbaar is en een ambitieuzere variant waarvoor extra investeringen noodzakelijk zijn. Ze zien er als volgt uit:

De start in de eerste 1000 dagen heeft een levenslang effect op zowel de fysieke als mentale gezondheid en ontwikkeling. En daarmee dus ook op de kansen op school, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. En dat kan generaties doorwerken…

bart andriessen

trekker coalitie eerste duizend dagen,
directeur volksgezondheid gemeente utrecht

Van spreekkamer naar huis-/buurtkamer

Informele netwerken van en rond (aanstaande) ouders worden verbeterd volgens het principe ‘ouders leren van ouders’. Daarnaast wordt het programma Centering Zwangerschap voor groepsgewijze geboortezorg versterkt. Onder andere voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn en door alternatieve vormen van groepsgerichte zwangerschapsbegeleiding te verkennen.

 
Netwerkzorg: professionals versterken in het aansluiten bij vraagstukken van ouders

Professionals in de regio worden versterkt in het stress- en cultuursensitief te werken, kunnen beter signaleren wat er aan de hand is en aansluiten op vragen en behoeften van ouders. De inspanningen van de samenwerkingspartners richten zich op uitbreiding van expertise rond vroeggeboorte, huilbaby’s en gezond zwanger worden. Daarnaast breiden zij het programma Nu Niet Zwanger uit. In dit programma voeren professionals het gesprek met mensen in een kwetsbare situatie over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.


Samen kennis creëren

Met ouders, professionals en partners in onderwijs en onderzoek worden kennis en ervaringen uitgewisseld over de rol als ouder of zorgprofessional tijdens de eerste duizend dagen van een kind. Er komt meer eenduidigheid in de voorlichting en onderwijs over de eerste duizend dagen. Samen met ouders onderzoeken opleiders waar deze over moeten gaan. Ook wordt het kennisnetwerk tussen kennisinstellingen en professionals in de regio verder uitgebreid. Kennis over onder andere taal, bewegen, voeding, sociaal-emotionele ontwikkeling wordt hier uitgewisseld. Dit kan weer uitmonden in interdisciplinaire programma’s voor professionals in buurten, wijken, gemeenten of ziekenhuizen.

in deze coalitie werken de volgende health hub partners samen

Gemeente Utrecht

Gemeente Vijfheerenlande

Gemeente Wijk bij Duurstede

Gemeente Zeist

Provincie Utrecht

Universiteit Utrecht

Hogeschool Utrecht

UMC Utrecht

Sint Antonius Ziekenhuis

Raedelijn

 

Daarnaast werkt mee

GGDrU

bekijk hier ook de plannen van de andere vijf health hub utrecht coalities

Empty wheelchair parked in hospital. Health care and insurance concept.

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht