Samenwerking is de echte innovatie! 

Alle organisaties in de Health Hub Utrecht hebben ieder een maatschappelijke opdracht: medisch, sociaal, economisch en ruimtelijk. Besturen en professionals van Health Hub Utrecht partners zijn echter sterk gemotiveerd om hun kennis en kunde te bundelen,  zodat zij inwoners, cliënten en patiënten  kunnen ondersteunen bij een gezond en gelukkig leven. 

Daartoe hebben zij een zestal coalities gevormd: de beste eerste duizend dagen voor kinderen, sterkere mentale weerbaarheid voor jongeren, langer zelfstandig gezond voor ouderen, een gezonde leefomgeving, een aantrekkelijke arbeidsmarkt en een versnelde digitale transformatie.

Sluit je ook aan met je organisatie?

HHU coalitie 'digitale transformatie'

inwoners en professionals moeten optimaal gebruik kunnen maken van digitalise mogelijkheden zonder dat gezondheids-verschillen (onbedoeld) vergroot worden.

Digitalisering biedt kansen voor een gezonde regio. Preventie kan met digitalisering versneld en vergroot worden en met de juiste data zijn inwoners meer in de regie over hun eigen gezondheid en zorg. De juiste data zorgen voor een verbetering van de besluitvorming over de ontwikkeling en inrichting van zorg en gezondheid in wijken, gemeenten en regio. 

Met hun inspanningen rond digitale transformatie willen Health Hub-partners ervoor zorgen dat inwoners en professionals optimaal gebruik kunnen maken van digitalisering en ervoor zorgen dat digitalisering de gezondheidsverschillen niet (onbedoeld) vergroot.

Preventie kan met digitalisering versneld en vergroot worden en met de juiste data zijn inwoners meer in de regie over hun eigen gezondheid en zorg.

philippe sprenger

trekker coalitie eerste duizend dagen,
directeur raedelijn

eva marguerita

trekker coalitie,
directeur rso trijn

Regiobeeld

Lokale zorgpartijen gaan regionale uitdagingen verder in kaart brengen in een regiobeeld, onder andere met het oog op het Integraal Zorgakkoord. Health Hub Utrecht is voornemens het beeld op het niveau van de vier WMO-regio’s te versterken met eigen data en inzichten, waarbij het inwonerperspectief een rol speelt.

 

Benchmark Digitale Gezondheidsvaardigheden

Hoe toegankelijk zijn de digitale diensten van Health Hub-organisaties voor inwoners van de regio? Een benchmark laat zien waar organisaties ten opzichte van elkaar staan op dit gebied en waar ze verbeteringen kunnen aanbrengen. De benchmark zorgt voor een prikkel voor organisaties om te leren en hun digitale toegankelijkheid te verbeteren.

 

Impactvergroter

Talloze initiatieven richten zich op het verbeteren van digitale gezondheidsvaardigheden van inwoners. Vaak zijn deze versnipperd en is het voor professionals moeilijk om door te verwijzen. Het doel van Health Hub Utrecht is om te zorgen dat de impact van voornoemde initiatieven groter wordt.

 

Zorg4

Het huidige Zorg4-platform geeft inwoners van een gebied/gemeente digitale toegang tot de lokale huisartsenzorg en gemeentelijk domein. Het dient als een sociale kaart voor inwoners en zorgverleners. Een volgende stap is om het Zorg4 platform verder uit te breiden met een besloten/persoonlijke omgeving voor de inwoners. Hierbij kunnen zij inloggen via een veilige en gemakkelijke DigiD-inlog. Het doel van de uitbreiding van het Zorg4 platform is om inwoners van verschillende gemeenten in de regio Utrecht via een eenmalige inlog actie toegang en overzicht te geven in de diverse gegevensbronnen over gezondheid, welzijn en zorg. Hiermee wordt ook voorkomen dat de inwoners voor elke verschillende eHealthdienst/app/omgeving weer een nieuw account moet aanmaken en wachtwoord moet onthouden.

bekijk hier ook de plannen van de andere vijf health hub utrecht coalities

Empty wheelchair parked in hospital. Health care and insurance concept.

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht