Mature man exercising in park after morning jog

Buurtgenoten ontmoeten, een cursus volgen, de krant lezen met een kopje koffie, elkaar helpen of een feestje vieren. Op veel plaatsen in de regio Utrecht kan dat, dankzij vrijwilligers. Health Hub Utrecht gaat even buurten en ‘doet een bakkie’. Deze keer ontmoeten we Joop de Bruin. Hij is door het bestuur van Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar benoemd als ambassadeur en ondersteunt de organisatie op meerdere gebieden. Ook heeft hij drie wandelclubs in de wijk opgericht.

“De mens staat centraal en wordt door Oost voor Elkaar gefaciliteerd om zijn leven zo veel mogelijk naar eigen inzicht in te richten".

even buurten bij oost voor elkaar in utrecht

Joop maakte al kennis met Utrecht Oost in 1963 toen hij als student op kamers kwam in de Prinsenstraat. Eenmaal afgestudeerd werkte Joop jarenlang als o.a. huisarts in Oost. Nu zet hij zich op andere manieren in. Wat hij bijvoorbeeld belangrijk vindt: “Informatievoorziening door instanties kan toegankelijker. Er zijn veel laaggeletterden en digibeten die daar nu moeite mee hebben.” Daarvoor biedt het informatiepunt van Oost voor Elkaar hulp. Mede dankzij de samenwerking met studenten van ROC Midden Nederland en Hogeschool Utrecht.

Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar
De Wijkcoöperatie is er voor bewoners in Utrecht Oost die elkaar willen helpen en ondersteunen. Oost voor Elkaar is een uitbreiding van het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost en wordt eveneens georganiseerd door bewoners zelf. Ze werken samen met ondernemers en de organisaties in de wijk. Iedereen die een activiteit aan de wijk wil bieden, kan terecht bij Oost voor Elkaar. Op de digitale kalender oostvoorelkaar.nl staan tientallen sportieve activiteiten, cursussen, bijeenkomsten en feestelijke gelegenheden, voor en door bewoners, ondernemers en bedrijven in de wijk.

Wandelgroepen
Zo vertrekt er drie ochtenden per week een wandelgroep in de wijk. De ene dag vanaf de Homeruslaan, de andere vanaf de Mytylweg en de Oudwijkerdwarsstraat. Veelal oudere wijkbewoners nemen deel aan die groepen. “Het gaat om de gezelligheid en het samen bewegen. Ook mensen die niet meer goed zelfstandig op pad kunnen gaan met ons mee. We zorgen voor elkaar. In totaal trekken er wekelijks zo’n 30 tot 35 bewoners met elkaar op uit.

Van speeltuinen naar beweegtuinen voor jong en oud
Een van de vragen die we aan actieve bewoners stellen is hoe Health Hub Utrecht-partners kunnen helpen. Joop vertelt over zijn idee om de speeltuinen in de stad om te bouwen tot beweegtuinen voor jong en oud.

“Laatst kwam ik bij een speeltuintje in onze buurt. Daar zat een kleumende oudere dame op een bankje terwijl haar kleinkind vrolijk met de toestellen speelde. ‘Bent u niet dokter De Bruin?’, vroeg ze. Ik herinnerde me haar niet. Al 32 jaar ben ik geen praktiserend arts meer. We raakten aan de praat en ze vroeg of ik ook niet vond dat er in de Utrechtse speeltuinen ook beweegmogelijkheden voor ouderen moeten komen. Dan kunnen zij aan hun conditie werken terwijl ze op hun kleinkinderen passen.”

Joop ging in gesprek met de instanties in zijn buurt over dit idee. Zij stelden voor om een projectvoorstel in te dienen voor financiering. “Moet ik nu offertes gaan aanvragen voor speeltoestellen? Het omvormen van speeltuinen tot beweegtuinen is toch geen zaak van een individu met een goed idee? Veel wordt gesproken over het in contact brengen van jong en oud. Ook over laagdrempelige ontmoetingsplekken en bewegen voor een gezonde levensstijl. Met al deze invalshoeken zou de aanpak van speeltuin tot beweegtuin geen lokale voorziening moeten zijn, maar een stadsbreed belang. Ik ben nu op zoek naar partners die deze grote klus met Oost voor Elkaar tot een goed eind kunnen brengen.”

Omarm de chaos
Op uitnodiging van Health Hub Utrecht denkt Joop de Bruin ook mee over de wijze waarop het netwerk kan samenwerken met actieve bewoners en kan stimuleren dat bewoners actief worden in hun wijk. Daarover is hij bondig: “De mens staat centraal en wordt door Oost voor Elkaar gefaciliteerd om zijn leven zo veel mogelijk naar eigen inzicht in te richten. Beleidsmakers, omarm de chaos bij het zoeken van nieuwe vormen van samenwerking door en met inwoners. Faciliteer nieuwe bewegingen om tot wasdom te komen. Het zal gaan met vallen en opstaan en ook de nodige tijd vergen, dus heb geduld. Ondersteun deze nieuwe beweging niet met pilotgelden maar met structurele financiering. Zet het buurtgericht werken centraal.”

Nieuwsgierig geworden?
Oostvoorelkaar.nl
Contact: info@oostvoorelkaar.nl