De Raad voor de Volksgezondheid stelt dat we een levensfase rijker zijn nu er meer mensen ouder worden. Zoals we bij de conferenties My Circle of Life van de Health Hub Utrecht het leven indelen in Gezond Opgroeien, Gebalanceerd Leven, Gelukkig Oud Worden en Waardig Sterven, maakt de Raad voor de Volksgezondheid ook nog onderscheid tussen twee oudere levensfasen: de ‘jongere’ ouderen en de ‘oudere’ ouderen. Zij geven in hun advies aan hoe belangrijk het is om ook de oudere ouderen te blijven betrekken bij het leven en in te bedden in de sociale structuur van de maatschappij. Tijdens de aankomende conferentie waarin Gelukkig Oud Worden & Waardig Sterven worden gecombineerd, besteden we aandacht aan alle groepen: ‘jongere’ ouderen, ‘oudere’ ouderen en mensen met zicht op hun laatste levensfase.

CO HOST MET PENSIOEN

De co-host van deze conferentie mag met recht worden gerekend tot de succesverhalen binnen het kader van actief betrokken blijven na je pensioen: Janny van der Hoeven is nog maar een paar weken met pensioen, maar schreef zich na twee weken al in bij de Kamer van Koophandel. Haar werk als management assistente stopte geenszins toen ze met pensioen ging. Zonder dat zij daar zelf iets aan hoefde te doen, ontstond er een flexibele manier waarop ze op haar eigen manier en onder haar eigen voorwaarden betrokken kon blijven bij het werk dat ze altijd met veel plezier had gedaan.

DE MARKT VAN 50+

Dat we soms te eenzijdig kijken naar de doelgroep ‘ouderen’ bewijst ook Arjan in ‘t Veld van Bureau Vijftig. Met zijn bureau helpt hij bedrijven om producten en diensten te vermarkten voor doelgroepen in de leeftijd 50+. Welke inzichten deed Bureau Vijftig op uit onderzoek naar hun vijftig plus panel? Wie zijn de echte ouderen van vandaag? In ieder geval een stuk kleurrijker dan de meeste stock-foto’s doen vermoeden, aldus Bureau Vijftig.

OVER LEVEN OF OVERLEVEN

Toch is het niet voor alle mensen zo dat het ‘zwarte gat’ dat mensen na hun pensioen kunnen ervaren, zich als vanzelf dicht met kleurrijke activiteiten. Een grote groep mensen in onze maatschappij is in hun eentje aan het overleven. Hoe doorbreek je het taboe rondom eenzaamheid en de dood? Kwetsbaarheid is een belangrijke sleutel, stelt Christa Anbeek, hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium. In haar keynote neemt zij ons mee in haar eigen zoektocht naar betekenisgeving, waar onder andere een gespreksmethode uit voortkwam die recent is doorontwikkeld tot een bijzonder spel waarin de deelnemers samen meer leren kijken naar en leren van bepalende ervaringen in hun leven. Hoe kun je als samenleving beter samen leven?

Niet alleen moeten we naar onszelf en onze maatschappij kijken om met elkaar verbonden te blijven, zonder dat we elkaar op de werkvloer of bij school of in de supermarkt treffen. De omgeving waarin we leven bepaalt ook mee hoe gezond en gelukkig we zijn. Hoe bouwen we aan gezonde en veilige leefomgevingen? En hoe blijven we veilig bewegen zonder te vallen? Kunnen we de in onze omgeving de juiste informatie en professionele hulp vinden? En hoe kunnen we mensen in de laatste levensfase goed ondersteunen? Het blijft tijdens de dag niet alleen bij praten: in vier ontwerpsessies nemen partners uit de Health Hub Utrecht – ondernemers, ontwerpers, onderzoekers, beleidsmakers en praktijkprofessionals – elkaar mee in het werken aan nieuwe stappen richting praktische oplossingen.

SCHRIJF JE GRATIS IN ALS HEALTH HUB PARTNER

In de korte expositie ‘Klaar voor de Markt’ staan ten slotte bijzondere innovatie voor of uit de regio Utrecht klaar om hun product en eventuele hulpvraag te pitchen.
Samen komen we verder. Doe je ook mee? Schrijf je in voor Gelukkig Oud Worden & Waardig Sterven door Health Hub Utrecht op 1 oktober 2019, via www.circleoflife2019.nl

HHU UPDATEHET LAATSTE NIEUWS UIT EN ROND HET HEALTH HUB UTRECHT NETWERK

WIL JE OOK OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN WAT ER SPEELT BIJ DE HEALTH HUB UTRECHT PARTNERS? ABONNEER JE DAN OP ONZE TWEEWEKELIJKSE NIEUWSBRIEF