Written by: Geen categorie

health hub zoomt in logo

Thomas Plochg | CO-HOST HEALTH HUB UTRECHT LIVE CAST
'zorgkosten'

Waarom mag preventie geen modewoord worden? Hoe kunnen we participatie het beste organiseren? Zijn onze opleidingen wel afgestemd op de toekomst? Hoe kunnen we de stijgende zorgkosten doen afvlakken? En hoe kunnen we onze veerkracht vergroten, juist nu? Die vragen stonden in de week van 2 november centraal tijdens de Health Hub Utrecht Live Casts. Live vanuit Kanaal30 in Utrecht gingen allerlei partijen met elkaar in gesprek over deze belangrijke thema’s. Ook schoof er iedere dag een co-host aan om samen met presentator Walter Amerika de gesprekken in goede banen te leiden. Hoe kijken zij terug op de uitzendingen? Welke nieuwe inzichten hebben zij opgedaan? Health Hub Utrecht praat nog even met ze na.

Deze keer: co-host Thomas Plochg over het thema zorgkosten.

Thomas Plochg

Thomas Plochg is directeur van de Federatie voor Gezondheid, een organisatie die voor de beweging van nazorg naar voorzorg staat. Publieke en private partijen werken er samen aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan die beweging. Samen maken ze zich hard voor preventiemaatregelen vanuit de overheid. 

Op welke manier heeft u met stijgende zorgkosten te maken?

“Bij de Federatie voor Gezondheid zeggen we: “Het zorgstelsel is niet toekomstbestendig. De kosten zijn te hoog en er zijn te weinig mensen. De coronacrisis legt nu bloot wat wij al tien jaar roepen. Namelijk dat het zorgstelsel naar de voorkant moet, want zo kunnen we niet doorgaan. Ons zorgstelsel bestaat vooral uit ziektezorg. We staan met de armen over elkaar tot mensen chronisch ziek worden en dan gaan we pas iets doen. Dat kost heel veel geld en energie, maar voor de maatschappij levert dat eigenlijk heel weinig op. Door corona is dat actueel geworden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Cuba, daar is op een heel andere manier gereageerd op covid-19. Dat komt doordat daar een systeem is dat veel meer op de voorkant georiënteerd is.”

Hoe moet de zorg volgens u meer naar de voorkant gehaald worden?

“Dat is de uitdaging waar we over moeten nadenken. Wat wij nu in de initiatiefgroep rondom het nationale preventieakkoord doen, is nadenken over de financiering. Hoe kun je zorgen dat het gaat lonen om aan de voorkant te acteren. Dat is een debat dat in het zorgdebat eigenlijk nog te weinig aandacht krijgt. Iedereen heeft de mond vol van preventie. Maar pas op: Als je echt naar de voorkant gaat, dan kan het zomaar zijn dat 25 procent van de vraag verdampt en dat er dan een aantal ziekenhuizen omvallen. Dat weerhoudt de gevestigde orde ervan om die stap te maken.”

Hoe kijkt u terug op de live cast over zorgkosten?

“Het is goed en belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Het was zo voorbij en dat was jammer, want we konden in dat korte tijdsbestek het thema niet van alle kanten benaderen.”

Wat had nog aan bod mogen komen in de livecast?

“Ik had het leuk gevonden als ik zicht had gekregen op wat men in Utrecht specifiek aan het doen is. Wat speelt er in het Utrechtse? Is men bezig die beweging te maken (van nazorg naar voorzorg) en hoe past financiering daarin?

Eén van de concepten die wij als Federatie voor Gezondheid bijvoorbeeld hebben ontwikkeld is het vitaliteitscontract. Zie het als een Spotify- of Netflixabonnement waar je 10 euro per maand betaalt en daar diensten voor terugkrijgt. Als je daar aan denkt, dan kun je je ook voorstellen dat bijvoorbeeld jouw gezondheidscentrum jou een gezondheidsabonnement aanbiedt, waarmee je wat extra ondersteuning krijgt bij het gezond en veerkrachtig houden van je leven.

Zoiets financieren zou je uit de out-of-pocket kunnen doen. Maar je hoopt natuurlijk, als dit er eenmaal is, dat er dwarsverbanden worden gelegd met het zorgstelsel en gemeentes. Daar over nadenken, hoe je dat vormgeeft, welke financieringsmechanismes je dan kunt gebruiken, dat is waar ik het over heb. Dat je dus meer naar de voorkant gaat.”

Bekijk hier de hele aflevering over Zorgkos

Hoe moeten we nu verder met dit thema, met de stijgende zorgkosten?

 “We kunnen niet op de manier verdergaan zoals we tot dusver hebben gedaan. Dit probleem is niet van vandaag of gisteren, dit is al tientallen jaren zo. We worden eigenlijk gevangengehouden in het adagium dat investeren in gezondheid en preventie geen rendement heeft en daardoor is er veel te weinig of helemaal geen budget. Het is allemaal houtje-touwtje, het gaat van subsidiepotje naar subsidie, dus het is niet structureel. Het zijn allemaal puntoplossingen die gefinancierd worden.  Dus als je op die manier blijft denken, dan kom je er niet.

Mijn voorstel is om wat uit te zoomen, door het als een complex probleem te beschouwen, als een soort ecosysteem, waarin alles met elkaar samenhangt. Als je wat uitzoomt zie je waar in het systeem de wissels verkeerd staan. Als je uitzoomt zie je de zorgverzekeringswet, je ziet de gemeente, de burger en de samenleving. Je hebt werkgevers die een duit in het zakje kunnen doen en het belastingstelsel zoals we dat nu hebben. Die zijn allemaal op elkaar van invloed. De dynamiek die daar nu uit voort vloeit, maakt dat het nu niet loont. Dus een aantal plekken in dat hele systeem aanwijzen waar je de wissel zou kunnen omzetten.

Kijk bijvoorbeeld naar het feit dat de ongezonde keuze vaak de goedkoopste keuze is. Volgens het principe de vervuiler betaalt, zou je dat ook kunnen omdraaien. Dan wordt het het de gezonde keuze is de goedkoopste keuze.”

Hier kunt u alle live casts  terugkijken. 

Last modified: 27 november 2020