Written by: MEER BEWEGEN EN SPORTEN

Fitness, sport, people, exercising and lifestyle concept - mature couple running
colors_markers_colored_drawing_fixation-1223124.jpg!d
health hub zoomt in logo

JORIS SWAAK | 'MENSEN ZIEN DAT HUN MENING EEN PLAATS KRIJGT IN HET ONTWERPROCES'

Hoe maak je van Utrecht Noordoost de meest beweegvriendelijke wijk van de stad Utrecht? Met dat vraagstuk zijn Beter Thuis, Uzelf en USV Hercules samen met bewoners, ondernemers, welzijn en gemeente de afgelopen weken aan de slag gegaan. In drie online sessies, middels videobellen, hebben zij de eerste stap naar die beweegvriendelijke wijk gezet. Ontwerper Joris Swaak, van ontwerpbureau Panton, ontwerpers voor de zorg, leidde die ‘co-creatie-sessies’ in goede banen.

Joris Swaak legt uit hoe een designer een rol kan spelen in vraagstukken in de zorg en welzijn en waarom co-creatie een krachtig middel is:

Centraal in de drie sessies stonden de thema’s fysiek bewegen, cognitief bewegen en sociaal bewegen. Een mix van die drie draagt volgens de initiatiefnemers bij aan een vitale wijk waar je gelukkig en gezond oud kunt worden. “Met stakeholders die die drie thema’s vertegenwoordigen, hebben we gekeken hoe je meer beweging in een wijk kunt stimuleren,” aldus Joris. “We ontdekten dat er eigenlijk al heel veel is, maar dat het niet altijd even duidelijk is hoe die initiatieven met elkaar verbonden zijn en hoe ze bij de mensen onder de aandacht komen. De twee kernwoorden bleken: verbinden en verleiden. Dus hoe kunnen we alle initiatieven die er al zijn, meer verbinden met elkaar? En hoe kun je mensen stimuleren om te bewegen? Dat was ons startpunt.”

De sessies hebben drie kaarten van de wijk Utrecht Noordoost opgeleverd. Joris gaat daar nu mee aan de slag en maakt daar één ‘praatplaat’ van, waar fysiek, cognitief en sociaal met elkaar zijn verbonden. “Met die praatplaat gaan we terug de wijk in om mensen te vragen wat ze van onze ideeën vinden. We kijken samen met bewoners welke initiatieven het meest kansrijk zijn.”

Dit zijn de drie kaarten die tijdens de sessies gecreëerd werden:

Online co-creëren

Het brainstormen zou eigenlijk tijdens Health Tuesday zijn, maar dat plan werd door de coronamaatregelen in de war geschopt. “We zouden in levende lijve gaan co-creëren. Samen post-its plakken en zo de wijk vormgeven. Maar we hebben nu een online co-creatie tool gebruikt.”

In deze presentatie legt Joris uit hoe hij te werk is gegaan en wat er uit de online sessies naar voren kwam:

Co-creatie is een manier van samenwerken, waarbij alle deelnemers invloed kunnen uitoefenen op het ontwerpproces en daarmee het eindproduct. Volgens Joris een goed middel om in te zetten in vraagstukken zoals deze. “Van thema’s rondom bewegen en een gezonde leefstijl worden mensen al gauw enthousiast en dan is een co-creatie-sessie hét middel om verschillende initiatieven in kaart te brengen. Mensen voelen zich gewaardeerd om hun mening en ze zien dat die in het proces een plaatst krijgt. Ik denk dat dat belangrijk is.”

Last modified: 4 mei 2020